زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
محورهای کمیته زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و زیرسازی
ملاحظات خطرزلزله، خطرات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک لرزه ای در طراحی و اجرای زیرساخت های حمل و نقل
ملاحظات زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی و پایداری مسیر در طراحی و اجرای زیرساخت های حمل و نقل
استفاده از مصالح نوین و پسماند در زیرسازی زیرساخت‌های حمل و نقل
روش‌های بهسازی و تثبیت و تسلیح خاک در زیرسازی زیرساخت های حمل و نقل، تجهیزات و سیستم های کنترل و هشدار
تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل‌ها و استانداردها و شرح خدمات و گزارش مطالعات
محور های کمیته روسازی راه و راه آهن
روش ها و ابزارهای نوین طراحی راه و راه آهن
استفاده از مصالح، مواد و فناوری های نوین جهت اجرای پروژه های راه و راه آهن
روش ها و ابزارهای نوین در پایش و نگه داشت روسازی  راه و راه آهن
تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات و استاندارد پروژه های راه و راه آهن
محور های کمیته مدیریت ریسک، HSE و اقتصاد
تدوین، اصلاح و بازنگری دستورالعمل ها، استانداردها، آیین نامه ها، قراردادها، شرح خدمات، گزارشات
ارزیابی و مدیریت ریسک سازمانی و پروژه ها و بیمه
مدیریت، کاهش و کنترل ریسک ناشی از سوانح طبیعی و غیر مترقبه در شبکه حمل و نقل با هدف ایمن سازی آنها و مدیریت  بحران مؤثر
نظام مدیریت HSE و در حوزه حمل و نقل
مسئولیت‌ها و سرمایه های اجتماعی، افکارعمومی،‌ مشارکت های مردمی،‌ ارتباطات و رسانه ها
اقتصاد، سرمایه گذاری، بهینه سازی هزینه ها
مدیریت سرمایه های انسانی، سازمانی، مالی، فرآیندها
محور های کمیته ترافیک، حمل و نقل
زیرساخت های حمل و نقل هوشمند
برنامه ریزی حمل و نقل
ایمنی ترافیک
حمل و نقل و توسعه پایدار
اقتصاد حمل و نقل
طراحی هندسی راه
تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات و استانداردهای حمل و نقل
محور های کمیته ابنیه فنی و معماری
روش های نوین در طراحی و اجرای ابنیه‌فنی
استفاده از تجهیزات، فن آوری ها و مصالح نوین
حفاظت و نگهداری از ابنیه در دوره بهره برداری
ملاحظات معماری در طراحی و اجرا
روش های بهسازی و مقاوم سازی
تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها، شرح خدمات و گزارش مطالعات
محور های کمیته محیط زیست، هیدرولوژی و هیدرولیک
مباحث هیدرولوژیکی و اقلیمی
مباحث هیدرولیک سطحی و زیرزمینی و زهکشی آب های سطحی و غیر سطحی
ملاحظات زیست محیطی انسانی و طبیعی و مباحث آمایش سرزمین
تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردها، شرح خدمات، گزارش مطالعات مرتبط

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.