زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
 • تعیین وظایف و ماموریت های اصلی شرکت بر اساس سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی
 • همکاری با مدیرعامل در اجرای خط مشی شرکت
 • تهیه طرح های مطالعاتی مراحل توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی پروژه های ساخت و توسعه حمل و نقل در سراسر کشور جهت مبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارتی راهبردی رییس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) براساس ضوابط و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی
 • انجام امورمربوط به انتخاب مهندسین مشاور و شرکت در کمیسیونهای انتخاب و تهیه ابلاغ های لازم جهت انعقاد قراردادهای مطالعاتی؛ نظارتی و پژوهشی
 • بررسی و تصویب پروژه های مطالعاتی که توسط مهندسان مشاور تهیه و ارائه می گردد و نیز پروژه های پژوهشی که توسط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و یا مهندسان مشاور تهیه و ارائه می گردد.
 • انجام مراحل مختلف شناسایی و مطالعه به منظور انتخاب مسیرقطعی راه، راه آهن وآزادراه و تهیه نقشه های مرتبط در محدوده مطالعات توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی طرح های راه‌ها، راه آهن و آزاد راه، پل ها و ابنیه فنی و فرودگاه ها و بنادر
 • بررسی درخواست های حق الزحمه مهندسان مشاور و تایید آنها به منظور پرداخت از طریق ذیحسابی و اداره کل امور مالی
 • ابلاغ دستورالعمل های فنی و مصوب شرکت به مهندسان مشاور و پیمانکاران و واحدهای اجرایی شرکت و نظارت بر اجرای دقیق آنها
 • بررسی و اظهار نظر درمورد برنامه زمانی پیشرفت کار پروژه ها
 • دریافت گزارش های فنی مربوط به علل تاخیر در اجرای پروژه ها و اتخاذ تصمیم براساس آنها
 • شرکت درکمیسیونهای فنی و هماهنگی امور اجرایی
 • بررسی و اظهارنظر پیرامون خط مشی ها و سیاستهای بین المللی شرکت

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.