زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
  1. بازرسی غیرحضوری : اخذ گزارشهای مستمر از عملکرد ادارات کل استانی، سازمانها و شرکتهای تابعه، اخذ آمار و اطلاعات ، طرح پرسشهای موردی ، کسب گزارش از طریق تماسها و غیره .
  2. بازرسی موردی : در بازرسی موردی زمان معین مطرح نیست ، بلکه این روش در مورد موضوعهای مشخص ارجاعی از تشکیلات معین انجام می پذیرد .
  3. بازرسی ادواری : این روش طبق برنامه پیش بینی شده در هر سال براساس تحلیلها و بررسیهای دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات از بعضی از اداره های کل، سازمانها و شرکتهای تابعه در دستور کار بازرسی ادواری قرار میگیرد .
  4. بازرسی مشترک : این روش بازرسی که جامع ترین نوع بازرسی محسوب می شود بصورت تیمهای مشترک از سه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برای بررسی کلی عملکرد از پیش تعیین شده ادارات کل استانی، سازمانها و شرکتهای تابعه انجام می پذیرد .

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.