زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
منظور از شیوه کار یک بازرس ، نحوه کیفیت رفتار و عملکرد وی با مدیر ، مسئولان ، پرسنل تحت امر بازرسی شونده می باشد که بشرح ذیل تقدیم میگردد :
  1. بازرس قبل از عزیمت به محل مورد بازرسی ابتدا باید به اطلاع رسانی مبتنی بر ارسال رونوشت حکم مأموریت یا ارتباط تلفنی با سازمان بازرسی شونده از حضور خود مسئولان ذیربط را باخبر کند .
  2. بازرس پس از حضور در سازمان بازرسی شونده ، قبل از شروع هر کاری باید به مسئولان مستقیم آن سازمان مراجعه و پس از ارائه حکم مأموریت خود، کلیاتی از موارد بازرسی را به وی انتقال داده تا مدیر مربوطه ضمن توجیه از حضور بازرس، تمهیدات لازم برای معرفی وی به بخشهای مختلف سازمان ذیربطاقدام مقتضی را معمول دارد .
  3. باتوجه به موضوع و مدت مأموریت ، تمهیدات لازم برای هر مرحله از بازرسی ، توسط بازرس برنامه ریزی شود .
  4. بازرس باید نسبت به شناخت کانالهای مورداستفاده در سازمان مزبور اعم از پرسنل ، مدارک و اسناد و دیگر امکانات ملزوم اقدام کند.
  5. تجزیه و تحلیل وظایف محوله در حدود اختیارات اعضاء ( اعم از رئیس و سایر پرسنل )سازمان بازرسی شونده و لحاظ کردن نکته های یادشده در حیطه وظیفه هر عضو و انجام بازرسی براساس آن .
  6. ارائه ندادن اطلاعات و اشکالهای بدست آمده از مجموعه سازمان بازرسی شونده .
  7. بازرس باید با امعان نظر نسبت به جریانهای سیاسی و اختلافهای محلی ، بشدت از دخالت و یا تحت تأثیر قرار گرفتن آنها اجتناب کند.
  8. در صورت امکان از مراجعه به مراکز خارجی برای کسب اطلاعات لازم اجتناب کرده و در صورت ضرورت بنحوی عمل شود که سبب تضعیف مسئولان بازرسی شونده نگردد .
  9. در طول مدت بازرسی ، از طرح سئوالهای بی مورد و زیاد با هر عمل دیگری که اسباب اتلاف وقت خود و مجموعه سازمان بازرسی شونده را فراهم آورد ، جداً خودداری نماید .
  10. در صورت لزوم ، با خبرگان درخصوص تدوین گزینه انتخابی تخصصی هر واحد قبل از شروع بازرسی و یا درحین آن مشاوره به عمل آید .

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.