زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
 
  • تهیه و تدوین شاخص ها بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها .
  • اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط به تهیه مستندات جهت ارائه به مراجع ذیربط .
  • برقراری نظام تحلیل داده های عملکرد در شرکت در جهت ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد وزارت، مدیران و کارکنان و رفع نقاط ضعف ، موانع و مشکلات احتمالی.
  • همکاری و هماهنگی با وزارت متبوع در تعیین و تائید امتیازات .
  • نظارت ، ارزیابی و سنجش مستمر عملکرد ، کارایی و اثر بخشی برنامه های شرکت ، درکلیه مراحل و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی ، جهت ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی و معاونت ذیربط در نهاد ریاست جمهوری. 
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در شرکت .
  • مکانیزه نمودن فرآیند اجرایی نظام مدیریت عملکرد شرکت در راستای برقراری ارتباط با سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.