زیربناهای حمل ونقل ریلی
...


 

 • تدوین راهکارهای مناسب و روش‍های کاربردی در جهت ارتقاء عملکرد و افزایش کیفیت مطالعات و اجرای طرح‍ها
 • بررسی، تحلیل و آسیب شناسی فرآیندهای انجام کار و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء بهروری طرح‍ها
 • ارزیابی وضع موجود مطالعه و اجرای طرح‍ها، تعیین موانع موجود و ارائۀ پیشنهادها جهت رفع آن‍ها
 • بررسی و پیشنهاد تکمیل دستورالعمل‍ها، مشخصات فنی، آیین‍نامه ها و استانداردهای مورد استفاده در راه آهن
 • بررسی و تدوین راهکارهای بهره‍گیری از فن‍آوری‍های نوین در مطالعه و اجرای طرح‍ها و سپس ارائه روش‍های عملی آینده پژوهشی   (تشکیل کمیته های بازنگری و ویرایش)      
 • بررسی و تدوین راهکارهای مناسب برای قراردادها، تأمین مالی و سرمایه گذاری در طرح‍ها 

 • بررسی و تعیین اولویت و تعریف عناوین پروژه‍های تحقیقاتی وپژوهشی (از نوع کاربردی) 
 •  بررسی و تدوین برنامه های آموزشی جهت آموزش و ارتقاء فنی، علمی و مدیریتی کارکنان و عوامل همکار در پیمانکار مشاور که با ارائۀ گواهی‍های تخصصی همراه خواهد بود 
 

توسعه

 • تعیین اهداف کلی و وضع مطلوب در برنامه های توسعه دولت
 • شناسایی پتانسیل ها و موانع درون و برون سازمانی در جهت برنامه های توسعه حمل و نقل ریلی
 • استفادۀ بهینه از منابع انسانی، اداری و مالی و ارائه روش‍های کنترلی
 • پیشبرد برنامه های شورای راهبردی
   

آموزش

 • شناسایی نیازهای آموزشی کاربردی پرسنل معاونت و نیروهای دست‍اندرکار مشاور و  پیمانکار
 • شناسایی چالش‍های فنی پروژه‍ها وتدوین بسته های آموزشی مرتبط
 • برگزاری کارگاه‍های آموزشی هفتگی
 • استفاده از پتانسیل نشریه ساخت جهت آگاهی رسانی و آموزش
 • آموزش‍های مجازی ازطریق SMS، WEBINAR و وبلاگ
 • امکان سنجی وارائه راه حل جهت تحصیل درمقاطع عالی برای پرسنل
 

پژوهش

 • شناسایی نیازهای پژوهشی وتعریف پروژه در روش اجرا، مصالح مصرفی، مبانی و اصول  طراحی، قراردادها و شرح خدمات
 • چاپ نشریه علمی-ترویجی    (قابل ارتقاء به درجات بالاتر)
 • انتشار مقالات کوتاه هفتگی
 • برگزاری جلسات هم‍اندیشی با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
 • ارتباط دو سویه با مراکز R&D راه آهن‍های دیگر کشورها 
 • استخراج مقالات، مستندسازی فعالیت‍های اجرائی و ارائه در سمینارها 
 • پیاده سازی اتاق فکر در LinkedIn  و تشویق پرسنل به عضویت وهمکاری در آن

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.