زیربناهای حمل ونقل ریلی
...


درراستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیسجمهور محترم با عنوان "نقشه راه توسعه خدمات الکترونیکی" با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی،شناسنامه خدمات دستگاه در درگاه الکترونیکی شرکت قرار گرفته است.

عنوان خدمات به شرح زیر می باشد:

  1. ساخت و توسعه راهها
  2. ساخت و توسعه راه آهن
  3. ساخت و توسعه آزاد راهها
         پیرو سیاست های اصلاح ساختار اداری و بهینه سازی امور مربوط به شرکت در جهت توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری سند فرایند های تبیین شده به شرح ذیل می باشد:
    (جهت دانلود هر یک از اسناد روی لینک مربوط به آن کلیک کنید)

فايلها
روش اجرايي راه آهن.pdf 2.33 MB
روش اجرايي ساخت آزادراه.pdf 408.712 KB
روش اجرايي ساخت راه.pdf 236.127 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرآيند بررسي پيش پرداخت.pdf 141.703 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرآيند بررسي حق الزحمه.pdf 148.737 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرآيند بررسي حق الزحمه.pdf 148.737 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرايند برگزاري مناقصه دو مرحله اي.pdf 190.115 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرايند پيش پرداخت.pdf 135.665 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرايند تحويل زمين کارگاه.pdf 137.629 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرايند ساخت راه.pdf 150.179 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و شرح فرايند مديريت پروژه.pdf 180.067 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند انتخاب مشاور.pdf 161.331 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز 2 بهسازي.pdf 176.41 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز 2 پل و تونل.pdf 172.63 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز 2 نوسازي.pdf 175.127 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز يك بهسازي.pdf 183.832 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز يك پل و تونل.pdf 159.08 KB
نسخه ويرايش شناسنامه و فرآيند فاز يك نوسازي.pdf 159.049 KB
نسخه ويرايش شناسنامه_و شرح_فرايند_تحويل_قطعي_ضمانت_نامه_هاي_مربوطه.pdf 143.025 KB
نسخه ويرايش شناسنامه_و_شرح _فرايند_پرداخت_سپرده_در_قبال_مطالبات.pdf 143.212 KB
نسخه ويرايش شناسنامه_و_شرح_فرا?يند_ا?ماده_سازي_قرارداد_جهت_ثبت_حواله_هاي_ارسال_شده_از_ميزبان.pdf 150.032 KB
نسخه ويرايش شناسنامه_و_شرح_فرايند__پرداخت_تحويل_موقت_ضمانت_نامه_هاي_مربوطه.pdf 139.501 KB
نسخه ويرايش شناسنامه_و_فرايند_تحويل_قطعي.pdf 170.073 KB

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


دوشنبه 5 خرداد 1399  
.