اخبار روز
مهندس خطیبی
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها: 1400 کیلومتر ریلگذاری از ابتدای دولت یازدهم/اجرای نخستین مسیر ریلی دو خطه به صورت همزمان در راه آهن میانه-بستان آباد معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها درآستانه بهره‌برداری از مسیر ریلی میانه- بستان‌آباد گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با احتساب خطوط اصلی و ایستگاهی حدود 1400 کیلومتر عملیات ریل گذاری صورت گرفته که بیش از 750 کیلومتر آن طی سال‌های 96 تا 98 انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عباس خطیبی در آستانه بهره‌برداری از راه‌آهن میانه- بستان‌ آباد گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با احتساب خطوط اصلی و ایستگاهی حدود 1400 کیلومتر عملیات ریلگذاری صورت گرفته که بیش از 750 کیلومتر آن طی سال‌های 96 تا 98 انجام شده است و با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، کارنامه‌ای بسیار درخشان در توسعه خطوط ریلی کشور محسوب می‌شود.
معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها خط آهن میانه- بستان‌آباد را یکی از پروژه‌ها ریلی مهم کشور دانست و گفت: راه‌آهن میانه- تبریز به لحاظ احجام و نوع کار اجرایی و همچنین تاثیر ترافیکی و ترانزیتی یکی از پروژه‌های شاخص ریلی کشور محسوب می‌شود  و با بهره‌برداری از حدفاصل میانه تا بستان‌آباد بخشی از شریان‌ اصلی شبکه راه‌آهن سراسری در منطقه شمال‌غرب و کریدور ترانزیت ریلی شرقی- غربی کشور از مسیری جدید در دسترس قرار می‌گیرد.
 خطیبی در خصوص احجام عملیات اجرایی این پروژه توضیح داد وگفت: حدود 40 میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی در محدود میانه تا بستان آباد صورت گرفته و قابل ذکر است که حجم عملیات اجرایی در بعضی موارد بیش از دو برابر حجم عملیات انجام شده در برخی پروژه‌های ریلی است.
معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها این پروژه را نخستین مسیر ریلی دو خطه کشور اعلام کرد که تمامی دو خط آن همزمان اجرا شده و تمام ابنیه فنی پروژه و زیرسازی مسیر  برای دو خط ریلی انجام شده است.
 وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی پروژه، حدود9 کیلومتر پل و تونل در محدوده میانه تا بستان‌آباد  احداث شده که این میزان تا تبریز به حدود 15 کیلومتر می‌رسد  و با در نظر گرفتن دو خطه بودن مسیر تا تبریز بیش از 30 کیلومتر پل و تونل در طول این پروژه احداث شده است.