اخبار برگزیده
نشست
نشست علمی- تخصصی کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در ساخت راه و راه‌آهن برگزار شد با همکاری انجمن ژئوسنتتیک ایران و شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی IGS، نشست علمی-تخصصی کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در ساخت راه و راه‌آهن به منظور بررسی راه های مقابله با خرابی راه و راه‌آ‌هن از طریق ژئوسنتتیک ها، تسلیح و تثبیت بستر راه‌ها، زه‌کشی و کنترل فرسایش و آب‌بندی تونل‌ها و آزمایش‌ها و کنترل کیفیت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با مشارکت معاونت برنامه ریزی و اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه نشست علمی، تخصصی "کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در ساخت راه و راه‌آهن" با همکاری انجمن ژئوسنتتیک ایران و شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی IGS با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزار شد.
این نشست با سخنرانی پروفسور فریدون مقدس نژاد، دکتر غلامحسین توکلی مهرجردی، مهندس سید محمدمهدی مدنی و دکتر ایمان حسین زاده عطار برگزار و سرفصل‌های مرتبط با حوزه‌های راه و راه‌آهن بررسی شد.
بررسی راه‌های مقابله با خرابی راه و راه‌آهن از طریق ژئوسنتتیک‌ها، تسلیح و تثبیت بستر راه‌ها، زه‌کشی و کنترل فرسایش و آب‌بندی تونل‌ها و آزمایش‌ها و کنترل کیفیت از جمله سرفصل‌های مهم این نشست بود.
در پایان نشست در خصوص مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و سوالات حضار از سوی اساتید پاسخ داده شد.