اخبار برگزیده
ارادان بابل
چهل سال شکوه/ آغاز عملیات اجرایی تقاطع های غیرهمسطح آرادان و کنارگذر جنوبی بابل همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در محورهای پر تردد کشور عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح آرادان در استان سمنان و تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بابل در استان مازندران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور استاندار استان سمنان و نماینده مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح آرادان در محل تلاقی محور تهران- سمنان با محور منتهی به آرادان آغاز شد.

این تقاطع به طول دو کیلومتر در کیلومتر هفت محور سمنان قرار دارد و 1.45 کیلومتر رمپ و لوپ و 1.045 کیلومتر راه انحرافی با اعتبار 71 میلیارد دیال در آن اجرا می شود.

به منظور اجرای این تقاطع 50 هزار متر مکعب خاکبرداری، 24 هزار متر مکعب خاکریزی،10 هزار متر مکعب زیراساس، 5 هزار متر مکعب اساس صورت می گیرد و7 هزار متر مکعب بتن ریزی و 9 هزار تن آسفالت نیز از دیگر عملیات اجرایی در این محور است.

ساماندهی ترافیک شهر بابل با تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بابل

عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بابل با هدف کاهش ترافیک داخل شهر بابل در محور بابل- قانمشهر نیز امروز آغاز شد.

این تقاطع با اعتبار 150 میلیارد ریال احداث می شود و با حذف نقاط حادثه خیز موجب ایمن سازی و تسهیل ورود به کنارگدز خواهد شد.

این پل به طول 160 متر با عرض 11.5 متر دارای چهار دهانه، سه ستون و چهل شمع است که به منظور اجرای آن 22 هزار و 500 متر مکعب عملیات خاکی، 755 هزار کیلوگرم آرماتور بندی، 5200 مترمکعب بتن ریزی و 3500 تن آسفالت انجام می شود.