اخبار روز
کارشناس برتر
کارشناس شرکت ساخت و توسعه پژوهشگر برتر وزارت راه شد مسعود محبی، کارشناس بخش ساخت روسازی راه‌آهن شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با کسب رتبه دوم در بین کارشناسان مجموعه وزارت راه و شهرسازی به عنوان پژوهشگر برتر برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مسعود محبی، کارشناس بخش روسازی راه‌آهن شرکت ساخت وتوسعه با کسب رتبه دوم در بین کارشناسان مجموعه وزارت راه وشهرسازی به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1398 برگزیده شد.
 این مراسم در قالب تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه وزارت راه و شهرسازی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد و از پژوهشگران برگزیده مجموعه وزارت راه و شهرسازی تقدیر به عمل آمد.
برگزیدگان پیش از این و بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی هیات داوری انتخاب شدند و در این مراسم معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم مسعود محبی با کسب رتبه دوم در بین کارشناسان برتر پژوهشی سازمان‌های تابعه مورد تقدیر قرار گرفتند.
گفتنی است مسعود محبی دارای مدرک دکترای مهندسی راه‌آهن از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و در حوزه راه‌آهن معمولی و سریع السیر مقالات متعددی در سطح داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است.