زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

نوان خدمت: ساخت و توسعه راهها

شناسه خدمت :

نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمات : مدیریت و نظارت بر ساخت راه

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال : متوسط زمان ارائه خدمت 5 سال
اعلام زمان تحویل درخواست : بر اساس شرایط مناقصات دولتی
اعلام نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت : بر اساس شرایط مناقصات دولتی
اعلام نحوه تحویل خدمت و مکان آن : بر اساس شرایط مناقصات دولتی
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت : بر اساس شرایط مناقصات دولتی
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز : بر اساس شرایط مناقصات دولتی
مراحل انجام کار :
اطلاع رسانی خدمت بصورت غیرالکترونیکی
درخواست خدمت به تشخیص دستگاه
تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه ارتباط با دیگر دستگاهها) بصورت غیرالکترونیکی
ارائه خدمت بصورت غیرالکترونیکی
مدارک مورد نیاز :
 قانون برنامه و بودجه کشورمقررات و شرایط عمومی پیمان - بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت متبوع - استانداردها و آیین نامه های فنی و مهندسی - نظام نامه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت کارشناس پشتیبانی میز خدمت معاونت توسعه راهها : خانم یادگاری 
شماره تماس : 02126400318 داخلی 4137

پست الکترونیکی :‌ yadegari@cdtic.ir
 

فايلها
2-ضميمه+1-شناسنامه+فرآيندراه1..pdf 450.922 KB

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.