لیست پروژه ها

طول (کیلومتر)

عنوان طرح

شماره طرح

ردیف

180

ملایر - کنگاور

غرب کشور

40701014

1

کنگاور - کرمانشاه

260

کرمانشاه - خسروی

97

مهاباد - ارومیه

مراغه-ارومیه

40701012

2

77

خواف - شمتیغ (مرز ایران و افغانستان)

خواف- هرات

40701007

3

205

قزوین-رشت-انزلی

قزوین-رشت-بندرانزلی/آستارا

40701016

4

200

دوخطه میانه-بستان آباد- تبریز

40701008

5

260

تهران-همدان

تهران-همدان-سنندج

40701021

6

151

همدان-سنندج

410

دوخطه سریع السیر تهران- قم- اصفهان

40701011

7

175

میانه-اردبیل

40701017

8

644

شیراز - بوشهر

شیراز - بوشهر - عسلویه

40701058

9

 بوشهر - عسلویه

580

چابهار - زاهدان

40701069

10

274

یزد - اقلید ( در محور اصفهان -شیراز )

40701064

11

45

اتصال سبزوار به شبکه

40701063

12

85

اتصال شهرکرد به شبکه

40701079

13

151

درود - خرم آباد

40701075

14

345

گل گهر-نیریز-استهبا-فسا-شیراز

40701060

15

535

شیراز - جهرم - لار - بندر عباس

40701076

16

57

اسفراین- نقاب

بجنورد- اسفراین- نقاب

40701067

17

4731

جمع